Deborah Tannen sukupuolen ja diskurssi

Yhdysvaltalainen Deborah Tannen (Tannen 1995) onkin tutkinut aihetta ja päätynyt puhumaan kahdesta kulttuurista: miesten ja naisten kulttuurista. Hänen mukaansa miehet toimivat hierarkkisesti. Valta ja asiakeskeisyys määräävät heidän kommunikointityylinsä. Korkealle hierarkiassa asettuu se, joka antaa käskyjä. Tannen Deborah. 2000. Puhummeko samaa kieltä? Nainen ja mies keskustelevat, Keuruu, Otavan Kirjapaino Oy. Turunen Sakari. 2003. Menolippu systeemiälyyn teoksessa Systeemiäly! Bäckström Tom, Brummer Ville, Kling Terhi, Siitonen Paula (toim.) Espoo, Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory Research Reports B23, 2003, ss ... Usein opetukset ovat piileviä. (Ylijoki 1998, 147.) Niitä seuraamalla ollaan hyveellisellä tiellä. Muun muassa julkisuuden henkilöiden omaelämäkerrat opastavat maineeseen ja kuuluisuuteen johtavalle ­ sukupuolen mukaan tosin erkaantuvalle ­ sankaruuden tielle (Gergen & Gergen 1993). Omaan ja erityisesti toisten aikaan suhtautuminen vaatii suurta älykkyyttä ja oikeiden aikakäytäntöjen hahmotusta, jotta systeemien toimivuus olisi taattu. Vain tulkitsemalla ja mahdollisesti ymmärtämällä ympäröivää systeemiä ja sen yksilöitä voimme kohdella toisia ja heidän aikaansa niiden ansaitsemalla tavalla. Diskurssi on sitä vahvempi ja hegemonisempi mitä itsestään sel-vempänä sitä pidetään ja mitä vähemmän vaihtoehtoja sille näytetään olevan. (Jokinen & ... Samaa mieltä sukupuolen vaikuttamattomuudesta ovat 2. ryhmässä . 58 Antti, Jere, Eetu ja Verneri. Vernerin mielestä miehistä ja naisista kerrotaan ”ihan yhtä tyh- Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa: Filosofisia ja teologisia puheenvuoroja. SoPhi 53. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0703-1. Kuhmonen, Petri & Sillman, Seppo (toim.): Jaettu jana, ääretön raja: Pellervo Oksalan juhlakirja. Filosofian julkaisuja 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0250-1 Mat-2.197 Filosofia ja systeemiajattelu, Kevät 2001 Team Learning (luento 6, 25.4.2001) Luentomateriaalia Team Learning Yhdessä oppiminen Onnistumisihme Dialogi . Shared Vision (luento 5, 28.3.2001) Luentomateriaalia Sengen Shared Vision Kant tiedonreunaehdoista Kant moraalista Arvoteeman olennaisuus

VESISTÖNYLITYKSIÄ, MCDONALD’S-ATERIOITA EIKÄ KOTIUTUMISTA ...