Bir Arnavut kalma

Arnavut soyadı diğer önemli bir kaynak Arnavutlar bazen soyadı olarak Anavatanlarından aldı isimler-yerlerdir ve bir aile başka bir yere taşındığında özellikle, genellikle bu tür Fraşeri olarak biraz iyi bilinen soyadlarını lider, bir soyadı olarak eski konut aldı Përmeti, İşkodra, Kelmendi, Shkreli, Delvina, Priştine, vs.). Arnavut gelinleri ilk zamanlarda genellikle saygı gereği (biraz asalet, dik ve gururlu) hareketsiz bir şekilde dururlar. Bunun için “gelin gibi durma, rahat ol” manasında kullanılır. 81-Shqiptari kryet e pren dhe besën s’e then. Arnavut, kendi kafasını keser de verdiği sözü bozmaz. 82-Mendo sot të kesh për nesër. Yabancı bir yerde kaldığınızda 1 gün bir ay olur. * Gruaja që nuk do të gatuajë, shosh gjithë ditën. Bir kadın yemek yapmak istemiyorsa, bu yemeği yapmak için bütün gün uğraşır. * Shqiptari vetin e jep e shokun s’e jep. Bir Arnavut gerekirse kendini verir ama dostunu vermez. * Fjala në vend të huej, bahet gur. Bir Jön Türk ve Arnavut Milliyetçisi: Derviş Hima (1872-1928) ... kendisine İtalya’da kalma fırsatı vermeyen Reşid Beye kaşı çok kızgındır; onu “alçak”, “koyun . Arnavut İnadı İle İlgili Sözler, Arnavut Özlü Sözleri, Bir Arnavut Atasözü Der Ki Atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını, tecrübelerini, bilgece düşünce ya da öğüt olarak ifade eden ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş özlü sözlerdir. Arnavut verdiği söz için oğlunu da keser. Düşmandan kendim korunurum dostumdan Allah korusun. Bir Tavşanın yüreği ile yaşayabilir misin? Alın teri ile inşa eden, kanla savunur. Bugün tembel olan sonra pişman olur; Ölü bir kurdun kuyruğunu kesmek kolaydır. Cennette bile yalnız kalma. Çamur baldan daha tatlıdır.

Çerkesler’in Atatürk’le Münasebeti Üzerine

2020.07.30 19:01 karanotlar Çerkesler’in Atatürk’le Münasebeti Üzerine

Murat Özden
Doğduğum yer olan Gönen’in Balcı köyüne ilkokul açıldığında 3,5-4 yaş arası bir yerdeydim. 1958 - 1959 öğretim yılı öyle bir yerlere tekabül ediyor. Okulun ilk açıldığı günü bugünkü gibi net hatırlıyorum. Biraz yaşları gecikmiş olarak ilkokula başlayan ağabeyim ve ablamla birlikte ben de okula gideceğim diye tutturmuş, kıyameti kopartmıştım. Ama "Sen küçüksün, daha okula gidemezsin" itirazlarına çok gücenmiştim.
Ağabeyimle ablamın okulda o gün ne yaptıklarını çok merak etmiştim. Ağabeyim okuldan gelir gelmez babama dönmüş, "Hepimizin anası, hepimizin babası, büyük kurtarıcı, ulu önder kimdir?" diye sormuştu. Babam önce soruyu anlamamış, sonra işi toparlamış ve "Neşujur ari - Körü diyorsun" demişti. Benim Atatürk ismiyle birlikte duyduğum ünvanı "Neşu - Kör" olmuştu. İnönü’nün ise evimizdeki ve tüm Çerkes evlerindeki ünvanı ise "Degu-Sağır" idi.
Okulun açıldığı ilk gün, öğretmen sınıfa çerçevelenmiş bir resimle girmiş ve "Bu resimdeki kişiyi kim tanıyor?" diye sormuştu. Ama o gün sınıfta bulunan çocukların hiçbiri resmini ilk defa gördükleri bu adamı tanımamıştı. O gün öğretmen gün boyunca Atatürk'ün ne büyük bir kahraman olduğunu anlatmış ve küçücük çocukların kafalarına adeta onu çakmıştı.
Peki bizim evimizde ve tüm Çerkes köylerindeki evlerde Atatürk’e Neşu, İnönü’ye de neden Degu deniyordu?
Çünkü, Atatürk'ün yaratmak istediği tek tipçi ırkçı ulus sistemi Çerkesler’in mantalitesine ters geliyor, desteklemiyorlardı. Bu nedenle Çerkesler’in yok edilmeleri için ne yapılması gerekiyorsa yapılıyordu. Uğradıkları bu insanlık dışı baskı ve zulümlerden dolayı Atatürk ve İnönü bu lakaplarla anılıyordu.
Türkiye'de uygulanan dil yasakları Çerkeslerle birlikte Kürt, Laz, Pomak, Arnavut, Yahudi, Ermeni, Rum, Çingene, Arap, tüm halkları asimile etmeyi amaçlıyordu. Şapka kanunu ile kılık kıyafet kanunu her türlü etnik belirtiyi yok ederek asimilasyona hizmet ediyordu.
Gönen - Manyas Çerkesleri sürgüne tabi tutuluyor, 1923 yılının Mayıs ve Haziran aylarında, daha Cumhuriyet ilan edilmeden ilk imha operasyonu Çerkesler’e karşı uygulanıyordu. Yapılan bu operasyonlarla Çerkesler sindirilip, devletin yanına çekiliyordu.
Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlere karşı uygulanan inkar, imha ve asimilasyon politikaları sonuç vermemiş, Kürt meselesi, Türkiye'nin önündeki çözülmesi gereken en büyük sorun olarak durmaktadır.
1932 yılında, Trakya Yahudileri’nin yok edilmesi, 1942 yılında çıkarılan varlık vergisi kanunu ile tüm Müslüman olmayan etnik toplulukların mal varlıklarına el konularak çalışma kamplarına sürülmeleri ve ülkeyi terk etmeye zorlanmaları uygulanan asimilasyon politikalarının bir parçasıydı.
Kemalizmin dindar kesimlerle de büyük sorunları olmuştur. Aydınlanma çağını yaşamamış, dinde reform gerçekleştirmeyi bir ihtiyaç olarak görmeyen bir topluma tepeden inmeci yeni bir din anlayışı dayatmaya kalkılması tepkilere yol açmıştır. Bugün dindar kesimlerde, Kemalizme ve Atatürkçülüğe içten içe bazen de açıktan açığa kin ve nefret dalgasının nedenlerini bu tepeden inmecilikte aramak gerekmektedir.
Sol kesimlere karşı da çok acımasız operasyonlar yapan Kemalist devletle solcuların ilişkisini anlatmak başlı başına ayrı bir yazı konusudur. TKP, Dev-Genç, THKO gibi çizgiler, Kemalizmle uzlaşırken; Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve İbrahim Kaypakkaya dışında Kemalizm’e doğru düzgün eleştiri getirebilen sol bir düşünce akımı da olamamıştır. Türkiye solunun en büyük hatası Kemalizmi anti emperyalist ve sol olarak nitelemesidir. Oysa Kemalizm, döneminde İtalyan faşizmini kendine örnek olarak almış bir uygulamalar bütünüdür.
Türkiye Halklarına karşı her türlü işkence ve eziyet üzerine kurulmuş olan Kemalist rejimi savunanlar "Mustafa Kemal bu yapılanları yapmak zorundaydı” diyerek uygulanan işkence ve asimilasyon yöntemlerini savunmaktadırlar. Türkiye cumhuriyeti ile aynı dönemde hayata geçmiş olan Sovyetler Birliği’nde "Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı" ilkesi çerçevesinde her halkın kendi anadilinde eğitim yapması savunulmuş ve desteklenmiştir. Bu sayede, anavatanımızda büyük bir Çerkes edebiyatı doğarken ve gelişirken, Türkiye'de Kemalist rejimin uygulamalarından ötürü, değil yazılı bir edebiyat ürünü, Çerkes dili ve kültürü hızla yok olma noktasına gelmiştir.
Onun için, Çerkesler de Kkemalist rejime karşı, Çerkeslerin haklarıyla birlikte tüm Türkiye halklarının haklarını savunmak için demokratik bir Türkiye'den yana olmak zorundadırlar.
Atatürk, sadece Türklerin atası olmayı seçmiştir. Çerkeslerin, Kürtlerin, Lazların, Arapların, Pomakların, Ermenilerin atası olmayı tercih etmemiştir. Tam tersine, Türkler dışındaki tüm etnik halkları yok etmek isteyen ırkçı bir rejim yaratmıştır. Bu rejimi yaratan kişi Çerkeslerin atası olmayı hak etmemiştir.
Atatürk paylaşımları yapan Çerkesler, maalesef bu gerçeklerin farkında değiller. Onlara, gerçeklerin anlatılarak rehabilite edilmeleri gerektiğini bilmek beni gerçekten üzüyor.
Çerkes kalma mücadelesi veren Çerkesler “dayatılmış ataları” ata olarak kabul etmezler. Övüneceklerse, pek ala övünebilecekleri kendi ataları var.
submitted by karanotlar to u/karanotlar [link] [comments]


ŞÖYLE BİR ARNAVUT BÖREĞİ OLSA DA YESEK DİYECEKSİNİZ💯 KAT ... Gülnihal - Arnavut Kına Gecesi Testi Kırma Temenna ... BUZ DOLU HAVUZDA KALMA YARIŞMASI!! - YouTube Ebru Yaşar - Kalmam - YouTube Pratik Arnavut Böreği Patates Kıyma Harcıyla Çıtır Çıtır ... MİNECRAFT BİR BLOKTA SKY BLOK (bölüm 9) - YouTube 60 SANİYEDE EZE KÖYÜ EZE VILLAGE IN 60 SECONDS Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı - YouTube Orta çağdan kalma bir düş Hiva Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı (1994)

Arnavut Atasözleri , Bir Arnavut Atasözü Der Ki Sozlervadisi

 1. ŞÖYLE BİR ARNAVUT BÖREĞİ OLSA DA YESEK DİYECEKSİNİZ💯 KAT ...
 2. Gülnihal - Arnavut Kına Gecesi Testi Kırma Temenna ...
 3. BUZ DOLU HAVUZDA KALMA YARIŞMASI!! - YouTube
 4. Ebru Yaşar - Kalmam - YouTube
 5. Pratik Arnavut Böreği Patates Kıyma Harcıyla Çıtır Çıtır ...
 6. MİNECRAFT BİR BLOKTA SKY BLOK (bölüm 9) - YouTube
 7. 60 SANİYEDE EZE KÖYÜ EZE VILLAGE IN 60 SECONDS
 8. Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı - YouTube
 9. Orta çağdan kalma bir düş Hiva
 10. Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı (1994)

Harezm bölgesinde Amu Derya ile Siri Derya arasında, Kızılkum ile Karakum çölünün ortasında efsanevi bir vaha Hiva. Mavilerin şehri çölün bittiği yerde bir serap gibi elini uzatıyor ... Arnavut kaldırımlı dar sokakları, yüzyıllar öncesinden kalma taş evleri, sanat galerileri, butik restoranlarıyla Güney Fransa’nın gizli cenneti Eze Köyü'nde mini bir tura çıkmaya ... Merhaba gençler bugün bir blokta skyblocka kaldığımız yerden devam ediyoruz bu kirpi balıklarından ne çektik ya neyse iyi seyirler :D Müzik kanalım : https:... Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir konuşsa ... Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader Böyle mi olmalı solmalı sevgililer. Category ⚠️kalin ve yapiŞik yufkalarla⚠️⚠️ hazirlanan arnavut bÖreklerİne artik bakamayacaksiniz 😅 harİka bİr tarİf👌🏻👌🏻💯💯 💁🏼tam bİr ÖlÇÜ İle 1 tepsİ ... BUZ DOLU HAVUZDA KALMA YARIŞMASI!! videomuz sizlerle. Arkadaşlar bugün Birebir ekibi ile beraber evimizin havuzunu buz doldurup içinden son çıkan kazanır yar... Malzemeler Hamur Malzemeleri 2 büyük çay bardağı Su 1 büyük çay bardağı Süt 3 çay kaşığı Tuz 1 tatlı kaşığı Toz şeker 2 yemek kaşığı Sirke 2 yemek kaşığı Sıv... Gülnihal - Arnavut Kına Gecesi Testi Kırma Temenna Payduşka / Shqiptar Darsım Paidushko Horo Nusja Henna Night Arnavut Düğün Ebru Yaşar'ın, DMC etiketiyle yayınlanan 'Kalmam' isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te. Söz & Müzik: Bilal Sonses Düzenleme: Mustafa Ceceli Y... Music video by Demet Sağıroğlu performing Arnavut Kaldırımı (C) 1994 SONY MUSIC ENTERTAINMENT TURKEY Arnavut Kaldırımı Biten sevgilerin ardından Ağlayamam be...